Animátorský kurz

Animátorský kurz je formační a vzdělávací program určený všem mladým lidem. Tedy vám, kteří se chcete posunout jak ve svém osobním a duchovním životě, tak v získání určitých dovedností a znalostí, abyste mohli žít křesťanství opravdu naplno. Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí objevit a využít svoje obdarování a dělat něco užitečného pro lidi kolem sebe. Každý křesťan je k tomu totiž povolaný!